Letselschade in het verkeer


Bij letselschade in het verkeer denken de meete mensen aan de gevolgen van bijvoorbeeld een aanrijding. Ongevallen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, vormen inderdaad een groot deel van de oorzaken van letselschade.
Maar ook kan er sprake zijn van letselschade in eenzijdige ongevallen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een onduidelijke wegsituatie of van achterstallig onderhoud aan het wegdek. In die situaties kan een gemeente of wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan.
Zelfs wanneer de toedracht van een ongeval verkeertechnisch volslagen duidelijk is, kan er door de verzekeringsmaatschappijen afwijkend worden geoordeeld over de schuldvraag. Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor de directe afhandeling van uw schade, maar ook voor de hoogte van uw verzekeringspremies.
In alle gevallen staan wij u graag bij om u recht te halen. Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers.
Telefoon 070 404 334 6
Mobiel 0622 910 910
Fax 070 3 911 922
Bezoekadres
Koninginnegracht 8 - 2514 AA  DEN HAAG
Postadres: Postbus 61617 - 2506 AP  DEN HAAG
 
Werkgroep Artsen Advocaten

Aansprakelijk stellen bij verkeersongeval


Schade na een verkeersongeval kan bestaan uit materiele schade. Denk daarbij aan bijvoorbeeld blikschade. Maar ook inkomstenschade kan voor vergoeding in aanmerking komen als u als gevolg van het verkeersongeval niet meer kunt werken en er sprake is van inkomstenderving. Ook kan er sprake zijn van immateriƫle schade. Dat is gederfde levensvreugde. Daarvoor kunnen wij voor u een smartengeldvergoeding vorderen. De hoogte van de smartengeldvergoeding is onder anderen afhankelijk van de aard en ernst van het letsel, de periode van arbeidsongeschiktheid en de mogelijke blijvende invaliditeit.

Het begin van de schadeclaim is dat u een brief met aansprakelijkstelling verstuurt naar de andere partij en/of diens verzekeraar. Hierin moet zoveel mogelijk relevante informatie staan over het verkeersongeval. Zoals de namen van partijen/adressen, kentekengegevens, de schade en de reden van aansprakelijkheid. Vergeet niet een kopie van de brief te bewaren. Wacht zeker niet te lang met het versturen van deze brief.

Europees schadeformulier


Na een verkeersongeval kunt u ook een schadeformulier invullen. Waarschijnlijk heeft u, of de aansprakelijke partij dit formulier wel ergens in uw auto liggen. Op dit formulier kunt u alle gegevens die relevant zijn invullen. Het voordeel hiervan is dat u meteen ter plaatse kunt omschrijven hoe het verkeersongeval is gebeurd met bijvoorbeeld een situatieschets. Doet u dit achteraf dan kunt u belangrijke informatie vergeten of ontstaat er bijvoorbeeld discussie over de toedracht van het ongeval. Het formulier stuurt u vervolgens met de aansprakelijkstelling naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Een kopie stuurt u naar uw eigen rechtshulpverlener en verzekeraar.

Bewijsstukken bij verkeersongeval


Na een verkeersongeval is het belangrijk dat u kunt aantonen dat de andere partij aansprakelijk is. Bewijsstukken die u daarbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld:
Politierapportage
Getuigenverklaringen
Technisch onderzoek door expert
Strafvonnis
Gegevens tachograaf
Overig bewijs
070 404 334 6
0622  910 910
Koninginnegracht 8
Postbus 61617
2506 AP  DEN HAAG
mr. Reinboud Schoemaker
letselschadeadvocaat

REINBOUD SCHOEMAKER
advocatenkantoor