Heeft u letselschade geleden?
Vraag juridisch advies!
Wij geven u graag juridisch advies, zodat u de juiste weg bewandelt en onnodige procedures voorkomt. Vaak is er een medisch adviseur nodig om de medische fout vast te kunnen stellen. Wij weten hoe dit in zijn werk gaat en helpen u graag. We hebben ruime ervaring in het halen van recht voor slachtoffers van medische fouten.

Letselschade door medische fouten


Als u schade heeft geleden als gevolg van een verkeerde medische behandeling, dan wordt er gesproken van een “medische fout”. U kunt dan de zorgverlener hiervoor  aansprakelijk stellen. U doet dat schriftelijk met uitleg van de gebeurtenis(sen), de medische fout en de schade die u heeft geleden als gevolg hiervan.

Medische fout


Er is pas sprake van een medische fout door een zorgverlener als er onzorgvuldig is gehandeld. Dit is in veel gevallen niet gemakkelijk om vast te stellen. Het bewijs van de medische fout kan in zo’n geval worden geleverd door een rapport van een medisch deskundige.

Is de zorgverlener in dienst van bijvoorbeeld een ziekenhuis, dan kan naast de zorgverlener ook het ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken wie er aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Medische fout - Klachten


Bent u ontevreden over de medische behandeling dan kunt u een klacht bij de zorgverlener of het ziekenhuis indienen. U kunt zelf een klacht indienen maar ook degene die er belang bij heeft, zoals bijvoorbeeld familie of andere direct betrokkenen. Let op! Het indienen van een klacht is niet hetzelfde als het aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen doet u in een aparte brief waarin u de zorgverlener (of de zorginstelling) verantwoordelijk stelt voor uw schade op grond van toerekenbare tekortkomingen en/of een onrechtmatige daad.

Medische fouten en verzekering


De meeste zorgverleners en ziekenhuizen zijn verzekerd als zij aansprakelijk zijn voor medische fouten. Dat betekent dat u in zo’n geval met de verzekeraar zaken moet doen om de aansprakelijkheid erkend te krijgen en uw schade betaald te krijgen. De juristen van de verzekeraars zijn ervaren in het afhandelen van medische schadeclaims, zodat u er altijd goed aan doet om zelf een letselschadespecialist in te schakelen. Zo heeft u de meeste kans om te krijgen waar u recht op heeft!

Telefoon 070 404 334 6
Mobiel 0622 910 910
Fax 070 3 911 922
Bezoekadres
Koninginnegracht 8 - 2514 AA  DEN HAAG
Postadres: Postbus 61617 - 2506 AP  DEN HAAG
 
Werkgroep Artsen Advocaten
070 404 334 6
0622  910 910
Koninginnegracht 8
Postbus 61617
2506 AP  DEN HAAG
mr. Reinboud Schoemaker
letselschadeadvocaat
REINBOUD SCHOEMAKER
advocatenkantoor