REINBOUD SCHOEMAKER
advocaten

Heeft u letselschade geleden?


Wij zijn gespecialiseerd in alle vormen van letselschade. Wij staan u graag bij in raad en daad om de schade die u heeft geleden te verhalen.

Bij arbeidsongevallen hoeft u in principe alleen te bewijzen dat het ongeval op het werk plaats heeft gehad en dat u daarbij letsel heeft opgelopen. Wij kunnen deze (juridische) zorg van u overnemen.

Letselschade door een arbeidsongeval


Als u op het werk bent, of onderweg naar uw werk een ongeval krijgt, is er sprake van een arbeidsongeval.
U kunt de schade die u door het arbeidsongeval heeft geleden, vergoed krijgen van uw werkgever of diens verzekeraar.


Telefoon 070 404 334 6
Mobiel 0622 910 910
Fax 070 3 911 922
Bezoekadres
Koninginnegracht 8 - 2514 AA  DEN HAAG
Postadres: Postbus 61617 - 2506 AP  DEN HAAG
 
Werkgroep Artsen Advocaten

Aansprakelijkheid


Bij een arbeidsongeval gaat het om een plotselinge gebeurtenis die een externe oorzaak heeft. Het ongeval moet letsel hebben veroorzaakt. Belangrijk is dat de letselschade is ontstaan tijdens het uitvoeren van de arbeid. Dat kan zijn tijdens werktijd, maar ook bijvoorbeeld als u op dienstreis bent. Ook kan er sprake zijn van aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval als het werk wordt verricht door iemand met wie het bedrijf geen arbeidsovereenkomst heeft gesloten (bijv. uitzendkrachten). Of als u zzp-er bent.

Het bedrijf  moet zorgen voor een veilige werkomgeving en goede werkinstructies geven. Art 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek.  Als een werknemer schade lijdt tijdens het werk, is de werkgever hiervoor aansprakelijk, tenzij de werkgever bewijst dat hij zijn verplichtingen (veilige werkomgeving en goede werkinstructies) is nagekomen, of dat de schade met name het gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Bewijsstukken


Zorg er altijd voor dat u relevante bewijsstukken van de schade die u heeft opgelopen bij het arbeidsongeval, goed bewaard. Afhankelijk van de aard van de letselschade kunt u denken aan inkomstenspecificaties (om verlies van loon vast te stellen), niet door uw verzekeraar vergoede kosten van re-integratie en/of herstel, reis- en vervoerskosten, kosten rechtsbijstand, et cetera.

Meldingsplicht


Als er sprake is van een ernstig arbeidsongeval (bijv. ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of overlijden) dan is de werkgever verplicht om dit te melden bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie verricht dan een onderzoek naar de toedracht. De rapportage van de Arbeidsinspectie kunt u gebruiken als bewijs.
070 404 334 6
0622  910 910
Koninginnegracht 8
Postbus 61617
2506 AP  DEN HAAG
mr. Reinboud Schoemaker
letselschadeadvocaat
REINBOUD SCHOEMAKER
advocatenkantoor